Share these Jobs

Search results for "proyecto medellin".

Search results for "proyecto medellin". Page 1 of 1, Results 1 to 12
Title Location Date
Reset
Consultor(a) Funcional- Novaventa S.A.S - Medellín
Medellin, ANT, CO Jun 14, 2019 0.00 mi ANT Medellin-Consultor%28a%29-Funcional-Novaventa-S_A_S-Medell%C3%ADn-ANT
Medellin, ANT, CO Jun 14, 2019
Analista de Operación de Ruta - Novaventa S.A.S - Medellín - Término fijo
Medellin, ANT, CO Jun 18, 2019 0.00 mi ANT Medellin-Analista-de-Operaci%C3%B3n-de-Ruta-Novaventa-S_A_S-Medell%C3%ADn-T%C3%A9rmino-fijo-ANT
Medellin, ANT, CO Jun 18, 2019
Desarrollador(a) - Novaventa S.A.S - Medellín
Medellín, ANT, CO Jun 14, 2019 0.00 mi ANT Medell%C3%ADn-Desarrollador%28a%29-Novaventa-S_A_S-Medell%C3%ADn-ANT
Medellín, ANT, CO Jun 14, 2019
Arquitecto(a) de Integraciones - Novaventa S.A.S - Medellín
Medellín, ANT, CO Jun 18, 2019 0.00 mi ANT Medell%C3%ADn-Arquitecto%28a%29-de-Integraciones-Novaventa-S_A_S-Medell%C3%ADn-ANT
Medellín, ANT, CO Jun 18, 2019
QA Tester - Novaventa S.A.S - Medellín
Medellín, ANT, CO Jun 18, 2019 0.00 mi ANT Medell%C3%ADn-QA-Tester-Novaventa-S_A_S-Medell%C3%ADn-ANT
Medellín, ANT, CO Jun 18, 2019
Analista de Operación de Ruta - Novaventa S.A.S - Medellín - Término fijo
Medellín, ANT, CO Jun 18, 2019 0.00 mi ANT Medell%C3%ADn-Analista-de-Operaci%C3%B3n-de-Ruta-Novaventa-S_A_S-Medell%C3%ADn-T%C3%A9rmino-fijo-ANT
Medellín, ANT, CO Jun 18, 2019
Analista de Operación de Ruta - Novaventa S.A.S - Medellín - Término fijo
Medellín, ANT, CO Jun 18, 2019 0.00 mi ANT Medell%C3%ADn-Analista-de-Operaci%C3%B3n-de-Ruta-Novaventa-S_A_S-Medell%C3%ADn-T%C3%A9rmino-fijo-ANT
Medellín, ANT, CO Jun 18, 2019
Analista de Abastecimiento Venta al Paso - Novaventa S.A.S - Medellín
Medellín, ANT, CO Jun 13, 2019 0.00 mi ANT Medell%C3%ADn-Analista-de-Abastecimiento-Venta-al-Paso-Novaventa-S_A_S-Medell%C3%ADn-ANT
Medellín, ANT, CO Jun 13, 2019
Jefe(a) de Categoría - Novaventa S.A.S - Medellín
Medellín, ANT, CO Jun 18, 2019 0.00 mi ANT Medell%C3%ADn-Jefe%28a%29-de-Categor%C3%ADa-Novaventa-S_A_S-Medell%C3%ADn-ANT
Medellín, ANT, CO Jun 18, 2019
Diseñador(a) Experiencia de Usuario - Novaventa S.A.S - Medellín
Medellín, ANT, CO Jun 18, 2019 0.00 mi ANT Medell%C3%ADn-Dise%C3%B1ador%28a%29-Experiencia-de-Usuario-Novaventa-S_A_S-Medell%C3%ADn-ANT
Medellín, ANT, CO Jun 18, 2019
Coordinador(a) Ventas Indirectas Regional - Comercial Nutresa S.A.S - Bogotá
Bogotá, DC, CO Jun 12, 2019 0.00 mi DC Bogot%C3%A1-Coordinador%28a%29-Ventas-Indirectas-Regional-Comercial-Nutresa-S_A_S-Bogot%C3%A1-DC
Bogotá, DC, CO Jun 12, 2019
Jefe(a) Soporte Gestión Comercial - Comercial Nutresa S.A.S - Medellín
Medellín, ANT, CO Jun 14, 2019 0.00 mi ANT Medell%C3%ADn-Jefe%28a%29-Soporte-Gesti%C3%B3n-Comercial-Comercial-Nutresa-S_A_S-Medell%C3%ADn-ANT
Medellín, ANT, CO Jun 14, 2019